Partiële prothese

Uw tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitsprothesen. Hieronder valt ook de gedeeltelijke (partiële) prothese (een plaatje) of een frame- prothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een gedeeltelijke prothese kan alleen door uw tandprotheticus worden vervaardigd als uw tandarts regelmatig uw eigen tanden en kiezen controleert. Uit deze controle moet blijken dat de belasting door de partiële prothese geen probleem zal opleveren voor uw eigen tanden en kiezen. Voor het vervaardigen van een partiële prothese werkt uw tandprotheticus dus samen met uw tandarts. Uw tandarts draagt immers de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus voor de partiële prothese. Feniks Kunstgebit is voor u de aangewezen partij om u hierbij te helpen.

Het komt steeds vaker voor dat mensen niet al hun tanden, maar slechts één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren worden opgevuld. Uw tandprotheticus kan in zo’n geval een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan wel altijd een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn, die tussen uw bestaande tanden en kiezen past.

Welke soorten partiële prothesen bestaan er?

 • De kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
 • De kunststof flexibele prothese
 • De frameprothese

 

De kunststof plaatprothese

Indicatie:

 • Als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen.
 • Als noodvoorziening.
 • Als voorloper van een volledige prothese.
 • Als er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.

De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar tanden en kiezen ontbreken vormt het kunststofdeel een afsteunend zadel op de kaak, waarin de tanden en kiezen worden geplaatst. Er wordt altijd gestreefd om de kleur van de kunsttanden zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de kleur van de resterende eigen tanden en kiezen. Het houvast van de kunststof plaatprothese kan worden verhoogd door het plaatsen van klammers (haakjes) om bestaande tanden en kiezen, zodat de plaatprothese meer retentie heeft.

De kunststof flexibele prothese

Indicatie:

 •  Als enkele tanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken.
 • Als er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.
 • Als de resterende eigen tanden en kiezen niet geschikt zijn voor het plaatsen van klammers (haakjes).

De kunststof flexibele prothese wordt volledig van flexibele kunststof gemaakt. Daar waar tanden en kiezen ontbreken vormt het kunststofdeel een afsteunend zadel op de kaak, waarin de tanden en kiezen worden geplaatst. Er wordt altijd gestreefd om de kleur van de kunsttanden zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de kleur van de resterende eigen tanden en kiezen. Het houvast van de flexibele kunststof prothese ontstaat doordat de flexibele kunststof om bestaande tanden en kiezen loopt en zo de prothese meer retentie geeft. Er is echter een nadelig feit; De flexibele prothese kan niet worden aangepast, gerepareerd of uitgebreid!

De frameprothese

Indicatie:

 • Als enkele tanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken.
 • Als lange termijn oplossing.
 • Als de resterende tanden en kiezen sterk genoeg zijn om deze te dragen.
 • Als het vervaardigen van een brug niet mogelijk is.

De frameprothese bestaat uit een gegoten metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroom-kobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden en kiezen.

Behandelplan

Het vervaardigen van een partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende stappen. Uiteraard kan het voor komen dat uw tandprotheticus afwijkt van dit stappenplan, maar toch tot hetzelfde resultaat komt.

Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij uw tandprotheticus om een partiële prothese te laten vervaardigen. Als u regelmatig naar uw tandarts voor controle gaat, zijn de resterende elementen goed genoeg om een partiële prothese te maken. Voor een frameprothese zal, als dit nog niet gebeurd is, uw tandprotheticus u verwijzen naar uw tandarts voor het eventueel inslijpen van ‘steps’ in uw eigen tanden of kiezen. Steps zijn kleine uitsparingen, die in de eigen elementen worden geslepen om plaats te maken voor de klammers.

Het kan ook zijn dat de eigen tandarts u verwijst naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van een partiële prothese. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief voor de tandprotheticus mee, waarin vermeld staat wat er gemaakt moet worden.

Afspraak 2. Eerste afdrukken
De eerste afdrukken van uw beide kaakhelften worden gemaakt. Op de gipsmodellen die van deze afdrukken worden gemaakt, wordt een individuele afdruklepel vervaardigd.

Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van de op maat gemaakte individuele afdruklepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële prothese bepaald.

Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven- en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van de tanden en kiezen uitgezocht.

Afspraak 5. Passen
Met behulp van de beetplaat met daarop de kunstelementen wordt bekeken of de kleur van de uitgezochte tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen. Tevens wordt gekeken of de tanden en kiezen op de juiste manier in uw mond staan.

Afspraak 6. Plaatsen van de prothese
De partiële prothese wordt in de mond geplaatst waarbij gecontroleerd wordt of deze niet knelt of pijn veroorzaakt.

Afspraak 7. Controle
Na enige tijd volgt een nacontrole door uw tandprotheticus.